Natuurnetwerk Gemeenten

Nunspeet en Venray richten VGBNE op

Op 27 augustus 2015 hebben de gemeente Nunspeet en de gemeente Venray, zijnde de twee grootste bos- en natuur bezittende gemeenten van Nederland, de nieuwe Vereniging van Gemeentelijke Bos- en Natuurterreineigenaren (VGBNE) opgericht. Beide gemeenten vinden het van groot belang dat de ruim 240 gemeenten in Nederland, in bezit van in totaal bijna 50.000 hectare bos en natuur, meedoen als één van de professionele eigenaren van bos en natuur. Thans is de naam van de vereniging veranderd naar Natuurnetwerk Gemeenten.

Natuur Netwerk Gemeenten en VBNE

Het Natuurnetwerk Gemeenten wil de gemeenten in het bezit van bos en natuur binden en samenwerken op het gebied van het bedrijfsmatig en professioneel beheer. Dat zal het Natuurnetwerk Gemeenten doen door een jaarlijkse activiteit specifiek voor gemeentelijke beheerders te organiseren. De vereniging is lid geworden van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). De VBNE is opgericht door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, De12Landschappen en het ministerie van Defensie. De VBNE richt zich op het bedrijfsmatig en professioneel beheer door bos- en natuurterreineigenaren. Zoals het opstellen en beheren van de gedragscodes bosbeheer en natuurbeheer; mede-vormgeven van de Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo); uitgeven van korte en bondige praktijkadviezen; uitbrengen van een maandelijkse digitale nieuwsbrief; en het organiseren van informatieve bijeenkomsten zoals de veldwerkplaatsen. Juist bij de VBNE kan geleerd worden van andere professionele beheerders en tegelijkertijd kan het specifieke geluid van de gemeentelijke beheerder worden ingebracht. Zie verder: www.vbne.nl