nieuws icoon Nieuws

Gemeente Rheden - Rozendaalse veld winter
Foto: Nienke Moll

Oproep: Gemeentelijke bos- en natuurterreinen helpen bij maatschappelijke opgaven - wees klimaatslim

13 augustus 2020

U en uw gemeente zijn rijker dan u denkt! Want u bezit een waardevol instrument om een flink aantal beleidsdoelen te verwezenlijken: uw bossen, natuurterreinen en landschapselementen zoals bosjes en houtwallen. Voor beleidsdoelen rondom klimaat, beperking van CO2 uitstoot, droogte of juist wateroverlast, de inzet van duurzame energie en de regionale energievoorziening kunt u uw bossen en natuurterreinen slim inzetten. Leest u verder in de oproep die door het Natuurnetwerk Gemeenten is verspreid onder haar leden. 

Oproep: Gemeentelijke bos- en natuurterreinen helpen bij maatschappelijke opgaven - wees klimaatslim