over ons icoon Over ons

Gemeente Ommen Hardenberg - Uitslepen stamhout met paard
Foto: Ben Bakkenes

Door het wegvallen van het Bosschap in 2013 hadden de gemeenten geen stem meer in de landelijke discussies over professioneel terreinbeheer en alles wat daarbij komt kijken. Daarom hebben de gemeenten Nunspeet en Venray, twee gemeenten met een groot eigendom aan bos- en natuurterreinen, het Natuurnetwerk Gemeenten opgericht in het najaar van 2015. Met de oprichting van het Natuurnetwerk Gemeenten en het lid worden van de VBNE is er weer een specifiek gemeentelijk geluid mogelijk geworden. Binnen het Natuurnetwerk Gemeenten en met andere terreinbeheerders binnen VBNE-verband kunnen gemeenten veel van elkaar leren op het gebied van innovaties in het bosbeheer, inzet vrijwilligers in het beheer, handhaving, opleidingen, specifiek gemeentelijk beleid inzake boseigendom en – beheer en tal van andere zaken.   

Momenteel zijn 36 gemeenten lid, die gezamenlijk iets meer dan 25.000 hectare aan bos- en natuurterreinen in eigendom hebben. In totaal hebben alle gemeenten in Nederland 50.000 hectare bos- en natuurterrein in eigendom. In het bestuur van het Natuurnetwerk Gemeenten zijn de gemeente Nunspeet, Venray, Bergen (L), Ommen en Bergeijk vertegenwoordigd. Jaarlijks vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats.    

Aangesloten bij Natuurnetwerk Gemeenten: